bob游戏app官网

信息系统 行政处室 教育教辅

 

ERP员工自助系统 OA办公系统 教务管理系统 邮件系统 中国知网
 进入系统  进入系统 进入系统 进入系统 内网访问
   

外网访问
   

 
         

 

 超星泛雅网络课程平台   维普资源 世界电子图书馆  校图书馆公共检索系统  湖南省高校数字图书馆
进入系统 进入访问  进入访问  校内访问  进入访问


  校外访问   
         
         

 

 涉外图书馆移动图书馆  新东方多媒体学习库  超星数字图书

进入访问  进入访问  内网访问

     外网访问  
         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

版权所有 bob游戏app官网 www.hieu.edu.cn 安全联盟360网站安全检测平台
bob游戏app官网(中国)发展有限公司